Azet / 18. 12. 2017

Všeobecné obchodné podmienky

Súhlasím, aby spoločnosť Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom: Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00678155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 19/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa na účely marketingu, t.j. najmä na účely doručovania informačných materiálov (newsletterov) o pripravovaných súťažiach, akciách, kampaniach a pod., na adresu elektronickej pošty (e-mail). Súhlas udeľujem na obdobie 2 rokov od jeho udelenia. Beriem na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je kedykoľvek odvolateľný.

azet

Pomôž nám vytvárať online produkty, ktoré používa väčšina Slovákov

CHCEM VEDIEŤ VIAC O AZETE