/ 25.04.2018 17:00:00

Zápis z workshopu: Nebojme sa experimentov

Aprílového workshopu sa zhostil Tomáš - odborník na reklamu. Pre tých, ktorí sa nemohli dostaviť, sme opäť pripravili zápis z prednášky :)

Reklama na Google. Momentálne najviac zaujímavá téma medzi malými podnikateľmi aspoň v mojom okolí. Téma na workshop tak bola jasná. Pozreli sme sa konkrétne na vyhľadávaciu sieť, vytvorenie kampane a vytvorenie experimentu.

Čo je vlastne tá vyhľadávacia sieť?

azet

Áno, je to to miesto, kde sa na nás vyrútia stránky, keď zadáme do Google svoj dopyt. Prvé 4 pozície sú platené reklamy a ostatné pozície patria organiku. Vo vyhľadávacej sieti môžeme zobrazovať viacero typov reklám. Ide o: textové reklamy, DSA (dynamické textové reklamy), reklamy len na volanie. Na partnerských weboch sa dajú zobraziť aj obrázkové či videoreklamy. A v susednom Česku sa tam zobrazujú aj reklamy Nákupy. 

 

Kampane v google Adwords

 

Vytváranie kampaní by som zhrnul do 5 krokov. Ak to delíte inak, alebo vás napadlo niečo doplniť, kľudne mi napíšte. Mojich 5 krokov:

  • Marketingový cieľ
  • Cielenie
  • Štruktúra
  • Reklamy
  • Vyhodnotenie

Pri vytváraní viacero kampaní nezabúdajme na štruktúru celého účtu. Čim lepšia štruktúra, tým ľahšia optimalizácia.

azet

 

Vytvorenie kampane nie je nič hrozné. Adwords je dosť intuitívny, takže to zvládne naozaj každý :)

azet

azet

Google nám ponúka niekoľko sietí. Nakoľko sme pracovali s vyhľadávacou sieťou, tak klikneme práve na túto sieť.

Z ostatných sietí, ktoré nám Google ponúka, nemôžeme využiť len sieť Nákupy, ktorá nie je pre Slovensko prístupná. 
V obsahovej sieti inzerujeme obrázkové reklamy, videoreklama je inzerovanie na YouTube a posledná sieť slúži na inštaláciu našich mobilných aplíkácií.

azet

azet

Po vytvorení kampane vytvoríme reklamné skupiny, kde „nahádžeme“ kľúčové slová, na ktoré chceme zobrazovať naše reklamy. Tieto slová môžeme napísať v 4 zhodách a to v presnej, frázovej, voľnej a modifikovanej.

Presná zhoda – pri presnej zhode nám adwords reklamu spustí len vtedy, ak niekto vyhľadá presné kľúčové slovo, ktoré ste pridali do účtu, alebo jeho príbuzné variácie. Príbuzné variácie zahŕňajú chybne napísané slová, formy v jednotnom a množnom čísle, akronymy, odvodené slová (napríklad leto a letný), skratky a inak použité diakritické znamienka. Ak sa vo vyhľadávaní použijú správne slová v nesprávnom poradí alebo ak vyhľadávanie obsahuje ďalšie slová, reklama sa pri takomto vyhľadávaní nezobrazí.

Frázová zhoda – táto zhoda spúšťa reklamu len vtedy, keď niekto vyhľadá presné kľúčové slovné spojenie alebo jeho príbuzné variácie, pričom pred týmto spojením alebo za ním môžu byť aj iné slová. Do príbuzných variácií sa zahŕňajú chybne napísané slová, formy v jednotnom a množnom čísle, akronymy, odvodené slová (napríklad leto a letný), skratky a inak použité diakritické znamienka.

Voľná zhoda – vo voľnej zhode nám reklamu spustí takmer na všetko s čím súvisí naše kľúčové slovo. Napr. keď niekto vyhľadáva danú frázu, podobné frázy, tvary v jednotnom a množnom čísle, variácie slov s nesprávnym pravopisom, synonymá, odvodené tvary (ako napríklad podlaha a podlahovina), súvisiace vyhľadávania alebo relevantné variácie. Ja osobne s ňou pracujem najmenej a takmer vôbec.

Modifikovaná zhoda - pridanie symbolu + do voľnej zhody. Prispieva k zvyšeniu relevancie KW a teda aj návštev (napríklad kľúčové slovo +červené +topánky spustí reklamu na vyhľadávací dopyt "červené pánske topánky", ale už nie na  dopyty "modré topánky" alebo "červené kvety").

Zdroj ku zhodám:  https://support.google.com/ 

 

azet

Po spísaní všetkých vhodných kľúčových slov, na nás čaká písanie reklamy, ktorá sa bude používateľom zobrazovať. Je potrebné myslieť na presný počet znakov. Ujo Google je taký skvelý, že nám našu reklamu ukazuje tak ako sa bude zobrazovať používateľom.

 

azet

 

Na workshope sme hovorili tiež o vyhodnocovaní reklám a jednotlivých kampaní.  Diskutovali sme, ktoré metriky sú dôležité a ako ich najlepšie vyhodnotiť. Metriky nám pomáhajú vyhodnocovať naše stanovené ciele. Pri e-shopoch nám ide vždy o to isté a tým mám na mysli predaj a teda následný ZISK. Naša hlavná konverzia je predaj tovaru. Pri ostatných typoch webu (napr. pri prezentačnej stránke firmy) je konverzia napr. odoslanie kontaktného formulára.

Aké metriky teda sledujeme? Ja osobne pri mojom účte sledujem metriky ako:

  • počet kliknutí (traffic)
  • počet kontaktovaní
  • cena za kontaktovanie

Samozrejme, sledované metriky si prispôsobujeme podľa typu webu, činnosti a pod.

V druhej časti workshopu sme sa venovali Konceptom a experimentom. Pod konceptom v rámci Adwords si predstavme pracovnú verziu každej kampane, kde môžem spraviť rôzne zmeny bez toho aby sa to prejavilo v tej pôvodnej kampani (ak sám nenahrám zmeny do pôvodnej kampane) a tak neovplyvňujeme jej výkonnosť.

Ako simuláciu prejavu zmien vieme použiť následne experiment, kde nám adwords porovnáva pôvodnú kampaň s daným experimentom.

azet

 

Vytvorenie konceptu

azet

 

Záver

Vďaka experimentom dokážeme urobiť zmeny bez toho aby sme ovplyvnili naše kampane. Ja som vďaka nim ušetril nemalé peniaze, zvýšil výkon za rovnaké peniaze a pod. Takže určite optimalizujte, vytvárajte hypotézy, spravme experiment a už len čakajme na výsledky. A moja rada na záver? Testovať! Testovať! Testovať!

 

O prípravu workshopu a jeho zápisu sa postaral:

Tomáš Macúch

PPC špecialista

Pomôž nám vytvárať online produkty, ktoré používa väčšina Slovákov

CHCEM VEDIEŤ VIAC O AZETE