/ 13.03.2018 15:00:00

Vieš ako prebieha bežný deň v Azet Academy?

Už v apríli spúšťame, pod našou značkou Azet, v poradí tretiu PHP akadémiu. Poď spolu s nami nahliadnuť ako vyzerala tá posledná!

Azet Academy je výnimočný projekt, ktorý je našou srdcovkou, nakoľko odzrkadľuje to, o čo sa snažíme. Podporiť mladé talenty, dať im priestor rásť, zdokonaliť sa v oblastiach, v ktorých im chýba prax a v neposlednom rade otvoriť dvere do IT sveta.

Ak sa pýtaš, čo ti môže naša akadémia ponúknuť, máme hneď niekoľko odpovedí. V prvom rade množstvo skúseností a praxe, ktoré svojou účasťou v AA nasaješ; mentoring od profesionálov; plat, ktorý poberáš počas celej doby učenia sa; bývanie, ktoré ti ako firma zabezpečíme, ak nie si zo ZA a benefity, ktoré ako firma poskytujeme našim zamestnancom.

A pokiaľ stále premýšľaš, či sa prihlásiť alebo nie, presvedčí ťa rozhovor s našimi bývalými akademistami, ktorí sa po úspešnom absolvovaní AA začlenili do našich tímov. Veľké ďakujem patrí Lenke, Michalovi a Paťovi z iOS akadémie a účastníkom z druhej PHP akadémie Filipovi a Marekom, že si našli čas a mohli sme Vám priniesť tento článok. Veríme, že našim spoločným rozhovorom Vás nakopneme k tomu, aby ste o prihlásení iba nepremýšľali, ale naozaj tak urobili.

 

Chcem sa prihlásiť

 

Ahojte, predstavte sa v krátkosti našim čitateľom, pre aké oddelenie pracujete a čo aktuálne vyvíjate.

 

Marek Remek: Ahoj, som Marek a pracujem ako webdeveloper na oddelení obsahových webov. So svojimi kolegami sa starám o bezproblémový chod našich internetových magazínov ako sú napríklad aktuality.sk, živé.sk, čas.sk  a mnoho ďalších. S Marekom a Filipom sme boli účastníci druhej PHP akadémie.

Filip Hanes: Ahojte,  pracujem v tíme bazar.sk  ako PHP webdeveloper.

Marek Olešnaník: Ahoj, ja som Marek a pracujem na oddelení bistro.sk.

Michal a Lenka: Ahojte, my s Paťom sme účastníci letnej iOS akadémie. Ja s Lenkou pracujeme na oddelení mobilného vývoja ako iOS developeri a venujeme sa vývoju aplikácie bazar.sk.

Patrik Beliš:  Ahojte, moje meno je Patrik a  som iOS Developer z Prešova. Pracujem v Košiciach na poľskom projekte sympatia.pl.

 

Ktorej AA ste boli súčasťou a ako ju hodnotíte s odstupom času?

 

Michal Lučanský: Zúčastnil som sa letnej iOS akadémie v roku 2017. Akadémiu hodnotím jednoznačne pozitívne, pretože ti ukáže ako vyzerá reálna prax a k tomu sa naučíš veľa nového.

Marek Remek: Nakoľko som viac inklinoval k vývoju webových stránok a mal som už určité vedomosti z daného oboru, rozhodol som sa prihlásiť na PHP Azet Akadémiu.

Lenka Jánošová: Bola som súčasťou iOS akadémie organizovanej v lete 2017 a môžem povedať, že to boli naozaj efektívne strávené letné prázdniny!

Patrik Beliš: Prvé pocity boli všelijaké, ale s odstupom času som veľmi rád, že som sa prihlásil, lebo určite je to vynikajúci štart a spoznáte prácu v tíme pri vývoji, keďže predtým som programoval len sám.

 

„Od začiatku som vedel, že som súčasťou výnimočného projektu a to ma tešilo – Filip“

 

Ako vyzeral štandardný pracovný deň v Azet academy?

 

Marek Remek: V druhej PHP Azet Akadémii, na rozdiel od prvej, bola zavedená nová metodika výučby tzv. EduScrum. Na začiatku každého týždenného sprintu sme sa rozdelili do tímov, dostali zadania úloh, ktoré sme si rozobrali na menšie „tasky“ a naplánovali prácu na nasledujúce dni. Ďalšie dni boli rovnaké: ráno StandUp a potom práca na zadaniach pod dohľadom mentora, pri ktorej sme získavali nové skúsenosti s vývojom web stránok. V piatok sme odprezentovali výsledky našej práce pred kolegami a developermi z azetu, ktorí nám spravili code review. V priebehu akadémie sme mali tiež rôzne prednášky ako napríklad základy práce so Symfony frameworkom, ElasticSearch, React a Redux a iné.

Michal Lučanský: V našej iOS academy sme tiež už fungovali metódou EduScrum. Podobne ako uviedol Marek, ráno sme absolvovali StandUp, kde sme sa v rámci tímu oboznámili s aktuálnym stavom úloh. Potom sme sa venovali samotnému programovaniu. Každý týždeň prebiehal jeden sprint, ktorý bol ukončený review - vypracovaním úlohy z témy, ktorá sa v ten týždeň preberala.

Lenka Jánošová: Ešte by som doplnila, že práca pozostávala zo samo štúdia, vzájomnej pomoci, ale takisto nám pomáhali aj skúsení developeri z Azetu a Good Requestu, ktorí nám po každom sprinte spravili code review a usmernili nás, aby naše kódy nielen fungovali, ale aj vyzerali. 

Patrik Beliš: Ale pred tým všetkým sme si ráno dali kávu :)

 

Netajíme sa tým, že AA je škola s 8 hod vyučovaním, za ktoré akademisti dostávajú aj plat. Ako hodnotíte takéto nastavenie systému Vy?

 

Marek Remek: Učíš sa niečo, čo ťa baví a máš za to zaplatené, no neber to!

Lenka Jánošová: Toto nastavenie mi maximálne vyhovovalo, pretože za 8 hodín denne sa dalo naučiť naozaj toľko veľa vecí a ešte som dostala plat, za ktorý som si mohla zaplatiť náklady na bývanie v Žiline a víkendové výlety. Vďaka tejto akadémií som mala každodennú disciplínu a motiváciu učiť sa, ktorú by som doma ako samouk len ťažko hľadala.

Filip Hanes: Nastavenie systému z odstupom času vidím výhodné pre nás študentov aj pre firmu. My sme mali z čoho žiť, firma nám poskytla priestory, hardvérové vybavenie a vzdelanie, ktoré sa týka aj potrieb firmy. Počas akadémie niektorí zistili, že im programovanie nesedí a odišli, takže firma aj každý študent mal príležitosť zistiť, či je to to, čo chceme. Niektoré riešenia, z posledných týždňov, boli aj reálne použité. Po akadémii sme „dostali“ normálny pracovný pomer a firma zase vyškoleného developera, takže aj pre firmu to je z dlhodobejšieho hľadiska prínos.

Patrik Beliš:  Je to super systém, ktorý človeka motivuje napredovať, sústrediť sa len na zlepšovanie svojich skúsenosti a ešte dostane aj hardware a to len za učenie sa. Čo viac treba?

Marek Olešnaník: Bolo to pre mňa niečo nové, pretože som bol zvyknutý si za podobné kurzy platiť. Tu to bolo úplne naopak a myslím si, že ma to motivovalo k väčšej snahe.

 

AA

 

Ako vnímate svoje začlenenie po skončení akadémie v jednotlivých tímoch vzhľadom na nadobudnuté vedomosti?

Michal Lučanský: Akadémia je nástroj, ktorý ti otvorí nové obzory a ukáže, ako sa pracuje v reálnom prostredí. Vedomosti z akadémie sú základ pre ďalšiu prácu a zdokonaľovanie sa. Prechod po akadémii do reálneho pracovného nasadenia bol preto bezproblémový.

Lenka Jánošová: Po skončení akadémie ma pridelili na oddelenie Bazar.sk a musela som si ,,naštudovať“ už hotovú iOS aplikáciu, naučiť sa v nej vyznať, aby som do nej mohla dopĺňať nové veci. Akadémia mi dala minimálne základné poznatky na to, aby som dokázala aspoň sčasti rozumieť už hotovému kódu, vedieť sa orientovať a pracovať samostatne alebo s menším usmernením skúsenejších kolegov. Čo sa týka UI testov, tie boli na akadémii spomenuté iba okrajovo, avšak mala som možnosť sa ich naučiť popri práci, čo hodnotím pozitívne, pretože je to pre mňa skill navyše.

Marek Remek: Keď som po ukončení Akadémie nastúpil na pozíciu junior webdevelopera, pracoval som na jednoduchých úlohách, na ktoré moje vedomosti stačili. Ale postupne som naberal ďalšie skúsenosti a začal pracovať aj na zložitejších zadaniach. Aj keď som sa občas musel poradiť s kolegami. Človek sa predsa učí celý život.

Marek Olešnaník: Pridávam sa ku Marekovi, tiež keď som nastúpil na Bistro ako junior, dostával som spočiatku jednoduchšie úlohy, aby som sa zoznámil s projektom a postupom času sa snažím zvládať aj tie zložitejšie. Keďže celá firma funguje na agilných princípoch a metodike Scrum, môžem si sám vybrať, na akej úlohe chcem pracovať. Páčilo sa mi však aj nastavenie kolektívu a kolegov, ktorí ma po skončení AA prijali ako plnohodnotnú súčasť svojho tímu :)     

 

„Takýto systém vzdelávania mladých by si malo osvojiť viacero firiem. Dáva ľudom možnosť ukázať svoje schopnosti aj bez praxe. Hodnotím to jednoznačne pozitívne. - Michal“

 

Čo sa vám najviac páčilo na celom tomto projekte?

 

Michal Lučanský: To, že projekt dá človeku šancu ukázať to, čo  v ňom je už počas doby trvania akadémie. A nie to, či už má prax alebo nie. Lektori a celková atmosféra boli super.

Lenka Jánošová: Nové skilly, prostredie, kolegovia, spoločné obedy a zmrzlinyyyyy :-), atmosféra, a pre mňa, ako čerstvého absolventa Bc. štúdia na FRI hlavne možnosť zaradiť sa do pracovného života. Veľmi pozitívne hodnotím, že som si mohla vyskúšať EduScrum, pracovať v tíme, každý týždeň stavať na tom, čo som sa naučila predchádzajúci týždeň a vidieť výsledok svojej práce.

Filip Hanes: Súhlasím, EduScrum je veľmi zaujímavý spôsob učenia a nábeh na scrum pri práci na projektoch.

Patrik Beliš: Dať šancu nádejným vývojárom, ktorí by možno na pohovore nepochodili a chceli by sa tomu venovať.

Marek Olešnaník: Keď som po každom týždni videl, že som zas o niečo ďalej, bol to fajn pocit.

 

Viete si vybaviť situáciu, kedy ste si povedali, že ste radi súčasťou tohto projektu?

 

Michal Lučanský: Keď vidím, ako ľudia používajú  aplikáciu, na ktorej vývoji s Lenkou pracujeme :)

Lenka Jánošová: No určite tých situácii bolo viac, ale asi taká najvýznamnejšia bola, keď som dostala po akadémii prácu v Azete, pretože to znamená, že sa každý deň môžem zlepšovať v tom, čo ma baví v jednej z najznámejších firiem na Slovensku.

Patrik Beliš: Vždy. Keď viem že nevstávam do práce nahnevaný ale rád, pretože robím to, čo chcem.

 

AA

 

Komu by ste akadémiu odporučili?

 

Michal Lučanský : Každému, kto sa zaujíma o vývoj a chce sa posunúť ďalej. Je to unikátna možnosť ako sa stať profesionálom bez praxe, len na základe svojich schopností.

Filip Hanes: Doplnil by som ešte, že akadémia je venovaná ľuďom, ktorí majú chuť pracovať na väčších projektoch pri skúsených developeroch. Ešte stále na ňu spomínam v dobrom pred kolegami, ktorí ju neabsolvovali a niekedy vytiahnem, čo sme sa tam naučili.

Lenka Jánošová: Komu by som odporučila? Každému, kto má nejaký background v IT a v programovaní, ale nemá dostatok možno sebavedomia, hardvérového vybavenia alebo disciplíny učiť sa ako samouk.

Marek Remek: Pridávam sa ku Lenke, IT background je dôležitý. Určil by som to všetkým, čo majú aspoň nejaké základy s HTML, CSS, PHP a chcú sa v tom zdokonaliť a naučiť nové veci.

Patrik Beliš: Každému, kto sa tomu chce venovať, no nemá také skúsenosti a chce to v budúcnosti robiť. A hlavne za pomerne krátky čas je to možné.

 

Chceš, aby sme najbližší rozhovor robili s tebou ako akademistom? Tak neváhaj a prihlás sa, čas sa kráti.

 

Chcem sa prihlásiť

Pomôž nám vytvárať online produkty, ktoré používa väčšina Slovákov

CHCEM VEDIEŤ VIAC O AZETE